Zakres wykonywanych czynności:

 

Przygotowanie wag do legalizacji

- wytarowanie, wypoziomowanie, sprawdzenie czułości i dokładności, pomoc przy przeprowadzeniu legalizacji przez Urząd Miar.

Naprawa wag

- demontaż wagi, sprawdzenie działania poszczególnych elementów wraz z ich ewentualną naprawą, montaż wag, przygotowanie do legalizacji.

Kalibracja wag elektronicznych

- sprawdzenie czułości i dokładności, wprowadzanie nowych danych do pamięci, pomoc przy przeprowadzeniu legalizacji przez Urząd Miar.

 

 

 

site by robin & gwena